Konkurrer med ditt modellfly

Norges Luftsportforbund deler inn modellflyene i konkurranseklasser. NLF er tilsluttet FAI, som organiserer de internasjonale klassene, men det finnes også noen norske klasser i tillegg til FAI-klassene. Hovedklassene er friflukt, linekontroll og radiostyrte modellfly. Det finnes også egne klasser for helikopter og seilfly, samt for skalamodeller.

Friflukt betyr at et fly flyr uten radiostyring. Modellene justeres slik at de flyr i store sirkler, og trekkes opp enten med line eller drives av strikkmotor. Mange konkurranser innen friflukt går ut på å holde modellen i luften lengst mulig, eller holde den i luften i et visst tidsrom. Det finnes flere klasser innenfor friflukt, og det arrangeres både EM, VM og World Cup i friflukt. Linekontrollerte modellfly er festet til en line eller wire, som brukes til å styre flyet. Disse flyene går også i store sirkler, og man konkurrerer i klassene aerobatikk (stunt) og combat. Radiostyrte modellfly er fly som styres med fjernkontroll. Man kan lese mer om modellflyklassene på nettsidene til Norges Luftsportforbund.

Hvis man vil delta i store konkurranser, som NM, er det lurt å lese konkurransereglene først. Dem finner man på nettsiden til Norges Luftsportforbund informasjon om konkurransereglene. På de samme nettsidene finner man også en oversikt over kommende konkurranser og stevner. Slik kan man holde seg oppdatert om hva som skjer i modellflymiljøet.

Det største internasjonale mesterskapet er VM i modellflyging. I år var Per Vassbotn eneste norske deltaker i VM i linestyrt modell. Der deltok han i to øvelser, Combat og Stunt. Man kan lese mer om konkurransen på arrangementets offisielle nettside. Hvis man vil holde seg oppdatert om de internasjonale konkurransene, er det best å besøke nettsidene til FAI. Der kan man lese om viktige konkurranser, og få nyheter og oppdateringer.

Modellflyging er en internasjonal sport, og det arrangeres store konkurranser verden over. I Norge er de fleste konkurransene ganske uformelle, men NFL arrangerer blant annet NM og Norgescup. I tillegg til de offisielle konkurransene som arrangeres av NFL, arrangeres det også egne konkurranser i mange flyklubber og på modellflymesser. Noen konkurranser er også åpne for amatører.